THAM GIA TỪ THIỆN CÙNG ĐOÀN PHÒNG GIÁO DỤC TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày 3/1/2020 và ngày 4/1/2020 Cán bộ quản lý, chủ trường, chủ nhóm lớp MN-MG công lập và ngoài công lập tham gia cùng đoàn GDMN – PGD Thị xã Thuận An dến thăm và tặng quà tết cho các bé Mầm non có hoản cảnh khó khăn tại Tỉnh Bình Phước. Chuyến đi thãm thật nhiều ý nghĩa, niềm vui và hạnh phúc. D60434D3-F0E2-4B1A-9FE2-93362AD5B439 1D876101-2D48-44CC-97C7-424C0DB3F425 3395706F-BDF6-413B-9CA1-7B70C2DA652B 3BCF1EB5-C75F-4287-AA9E-3517FBAC7A65 298A659F-B87B-4A0C-8528-77F9A0746BD1 5C02101A-AC0C-4449-831C-9D850907BACE B17B99BD-C315-4861-A97B-95B5DFBA3A8F 0E8FE5C4-5A78-499A-8C56-9403E15E2CCD 5070D128-5A8A-4EF3-812A-D7489C5C4565 C6F2DCC1-CE0D-4429-9B2B-17C184E384C9 761EB5B0-D2A2-4A5F-8B79-B53B155B5E7B D42EAD4D-E53C-4F5B-A471-BB2B4BAF0A60 6EE4A132-3EF6-4571-817D-3B32705E68AE 66C15FCF-DB7C-48C4-9B40-21AAC41AF470 077751DD-6191-41BD-BFA4-E802FBA54F9C 8953699D-2DB7-4006-B580-EC15ED9EFAA9 94690D1D-D553-4993-BC94-F6B311CD18E8 1F1FE503-5A26-41F5-8CC3-07CFDC8A3E8E E514C6BE-2F8E-404F-A65E-6FE526B24778 32BF2F4A-B177-40EA-8BB7-47C5617E38EC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *