Chào đón xuân Canh Tý 2020. Lúc 8 giờ, ngày 13/1/2020 trường Mầm non Bình Hoà tổ chức Hội thi cắm hoa mai, hoa đào. Tham gia Hội thi có 03 đội. Đội Khối Nhà trẻ – Mầm, Đội khối Chồi, Đội khối Lá. Cô và các cháu thi trong không khí vui tươi, ấm áp và hạnh phúc. Hội thi sẽ trao giải vào sáng ngày 15/1/2020.63900B21-AD1F-475C-9126-E43E8A3249B2 907D855D-6468-4088-8A17-0032B984DAE6 8876446B-0826-4B32-BB8D-D361BF45D214 80953142-92E4-4F75-ADF3-E8B3B0980D30 28CE498E-07C4-4DE7-A44A-4E45141B2249 3D3A4207-658E-44DD-9C2D-ADE7519A9934 462D3F06-CC59-402D-85C7-CDA5DB5BBC87 F7E3B84D-B7A8-483B-A1E5-C62E84D704FB 25EAFAAE-F4A6-4BA8-8119-6FEFDBC0BDD6 C36B7442-3C34-4AD5-9DA5-45B4C5D6D2D7 134685AD-717A-4A8D-8697-F8EAAEEB5E7B 48A31E94-6868-4E02-AFAD-D14D58DAA010 4DEA849A-6AC1-418D-96D6-D4CE27E400FA B7C7AD63-0F1B-4117-8B48-25EB85F2FA52 0A8C7322-55EE-42CF-92B1-84D2ADED9E4A

Lúc 8 giờ, ngày 14/1/2020 Cô và các cháu trường Mầm non Bình Hoà tham gia Hội thi gói bánh tét – bánh chưng do nhà trường tổ chức. Gồm có 03 Đội: Đội khối Nhà trẻ-Mầm, Đội khối Chồi, Đội khối Lá.Sau khi gói bánh xong các Cô sẽ nấu cho bánh chín. Ngày 15/1/2020 sẽ trao giải cho các Đội.57C5C0C3-D054-4CBF-A16B-8C419A1CC6EB 9597C186-68A3-4352-9CAD-EBA6E5FC829C 573DDD5F-FAE6-4E46-B5BA-5C9F7D0A5D1C 9843A527-22E1-4041-B428-C90340192200 4E709534-00D8-4999-80A2-C0FF52EF6271 511E73E4-E3D4-42C8-8C60-4AD301A9F8F2 532C3DA5-E687-47E1-B6F6-D2657B24B8A3 CC83A28C-CA99-43F3-A4CE-40CC9483A5F1

 

Ngày 10/9/2019 trường Mầm non Bình Hoà tổ chức Bé vui Hội trung thu năm 2019 trong không khí vui tươi 987914C3-1FD7-4B8A-906D-57055682BC4C E0F1E3CD-4BBF-4BE9-BA88-00F50F7E641E CC7D3AE2-FFDB-42A6-AB4F-2AC13FC8AC67 B798AFDC-18A4-44A9-ABFD-785A98599CF7 437F3E32-0222-4497-A244-9B9B21309B1C 9511899B-58E8-439C-99EA-1C45FC0B38B2 338A5891-F314-469E-98C2-3481F6F3B17E FBA64B72-3931-4C94-A92B-730E81BFB662 97E75563-856C-4B81-A7A0-414050A55089 CA3D2EE3-317A-426E-81EF-EC8DFBC3180F 540B0CDD-1824-456A-86D7-CF0DE848E4DD 7F757C45-9C33-437B-9993-17EE5FD0AA98 93F235C4-D7BF-449E-A78F-AD4324FF0516